Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

     Σε ένα μικρο χωριό, της ανατολικής Πελοποννήσου, την Τραχειά Αργολίδας, βρίσκεται από το 1928 η παραδοσιακή βιοτεχνία της οικογένειας. Το τυροκομείο με την πάροδο των καιρών περνά από γενιά σε γενιά και εξελίσσεται, τόσο όσον άφορα την τεχνολογία των μηχανημάτων όσο και ως προς τα παραγόμενα είδη (για παράδειγμα, παράγεται τυρί τύπου τοστ, ενώ αποφεύγονται τα πολύ αλμυρά γαλακτοκομικά).
     Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από την εποχή όπου "η κάδη" χρησιμοποιούνταν για το λιώσιμο του βουτύρου περνάμε σταδιακά στην παστερίωση.
     Πιο συγκεκριμένα, το 2007-2008 η μονάδα εκσυγχρονίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΟΚ.,  και πιστοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO και HACCP. Μάλιστα, στο κτίριο βρίσκεται ειδικός χώρος για την παρασκευή παραδοσιακού γιαουρτιού. 
     Ωστόσο, κύριο μέλημα της οικογένειας παραμένει πάντοτε, και ιδιαίτερα σήμερα, η διατήρηση της υψηλή ποιότητας και αυθεντικότητας των γεύσεων καθώς και οι προσιτές τιμές προς τους καταναλωτές!